www.roamingworld.hu
F?lapBemutatkozásÁltalános Szerződési FeltételekBelföldi szállásTelepülésekRendezvények
 
Szllskd szerinti keress

Trkp

Szép Kártya ElfogadóhelyErzsébet Utalvány Elfogadóhely
Üdülési Csekk


 
Általános Szerződési Feltételek


Kedves Nyaralóvendég!

Szállásfoglalási feltételeink az Önök mint bérlõk, és a Roaming World Utazási iroda Kft mint közvetítõ közötti bizalmi viszonyt hivatottak szabályozni. Cégünk az általa kínált ingatlanoknak nem tulajdonosa, csak közvetíti azokat a mindenkori ingatlantulajdonos megbízásából, akiktõl felhatalmazást kapott további bérleti szerzõdések megkötésére.

 1. Bejelentkezés
  • Bejelentkezésével az Ön és irodánk között létrejövõ utazási szerzõdés kötelezõ megkötését kezdeményezi.
  • Bejelentkezhet személyesen, telefonon vagy írásban (faxon, levélben, vagy e-mailben). Bejelentkezése automatikusan az Önnel együttutazó személyekre is vonatkozik, akikre nézve Ön a szerzõdési feltételeket magára vállalja, ill. a szállásfoglalással kötelezõ érvénnyel tudomásul veszi a szállásfoglalási feltételeket.
  • A szerzõdés részünkrõl a szállásfoglalás elfogadásával jön létre, melyet követõen Ön egy írásos visszaigazolást kap.
 2. Fizetés
  • Az elõleg, a teljes összeg 30%-a, melyet a visszaigazoláson szereplõ határidõn belül kell teljesíteni.
  • A fennmaradó összeget legkésõbb érkezéskor a Roaming World utazási irodában (8646 Balatonfenyves Vörösmarty út 10.) A kulcsátadás a teljes összeg kifizetése után történik.
  • Egyes nyaralók esetében irodánk kauciót kér, melyet a vendég elutazásakor visszakap, amennyiben az ingatlanon általa kár nem keletkezett.
 3. Szolgáltatások
  • A szerzõdésbe foglalt szolgáltatások alapját a www.roamingworld.hu oldalunkon található leírások, fényképek, valamint egyéb adatok alkotják.
  • Áraink tartalmazzák a víz-, villany,- gázdíjat, valamint az ágynemû használatot és a végsõ takarítás díját is. Az üdülõhelyi díjat külön kell fizetni személyenként és éjszakánként, minden 18 és 70 év közötti személyek után.
  • Az üdülõvendégeket rendszerint érkezéskor elkísérjük a kiválasztott szálláshelyre.
  • A szálláshelyen csak a visszaigazolásban szereplõ mennyiségû személy lakhat. Az adott szám túllépése esetén az utazási irodának jogában áll kiutasítani a be nem jelentett személyeket, ill. felárat követelhet tõlük.
 4. A szolgáltatások ill. árak esetleges módosulása
  • Az üdülés árának utólagos változásáról kötelesek vagyunk értesíteni Önt az utazás megkezdése elõtt legalább 30 nappal. Több mint 5%-os áremelkedés esetén Önnek jogában áll kötelezettségek nélkül visszalépni, ill. más idõpontot, vagy objektumot kérni, amennyiben még van szabad szálláshelyünk. Ezeket a jogait a változás bejelentése után haladéktalanul érvényesíteni kell velünk szemben.
 5. Nyaralók
  • A nyaralók esetében olyan magántulajdonban lévõ házakról van szó, melyek a tulajdonos ízlése, ill. a helyi szokások szerint vannak berendezve, amennyiben a leírás külön nem tesz említést.
  • A házakban ágyak, heverõk, ill. kihúzható egy- vagy kétágyas díványok fordulhatnak elõ, illetve hûtõszekrénnyel, mûholdvevõ televízióval és kávéfõzõvel mindegyik fel van szerelve.
 6. A foglalás módosítása
  • A szállásfoglalást az utazás megkezdése elõtt 30 nappal költség nélkül lehet módosítani, amennyiben van még szabad kapacitás.
 7. Lemondás
  • Iirodánk az alábbi költséget számítja fel, amennyiben az utas az utazás megkezdése elõtt:
   • több mint 30 nappal - díjtalan
   • 15 - 29 nappal - a teljes összeg 30%-a
   • 4 - 14 nappal a teljes összeg 60%-a
   • 3 napon belül a teljes összeg 100%-a
 8. Érkezés és elutazás
  • Az érkezés és hazautazás saját költségen történik. Magánházban történõ elszállásolás esetén érkezés szombaton 14 és 19 óra között. Ettõl eltérõ idõpontok elõzetes megegyezés alapján. A késõi órákra várható érkezésrõl kérjük irodánkat értesíteni szíveskedjen. Amennyiben a vendégek nem érkeztek meg a jelzett idõpontig, további 48 óráig tartjuk a foglalást. Az elutazás szombatonként 10 óráig történik. A nyaralót tiszta, kisöpört állapotban kérjük elhagyni.
 9. Lemondás és szerzõdésbontás a Roaming World Utazási Iroda részérõl
  • Határidõ betartása nélkül, ha az utas az utazást (felszólítás ellenére) tartósan zavarja, másokat veszélyeztet, vagy viselkedésével egyéb módon megszegi a szerzõdést. Ilyen esetben az útiköltség elévül.
  • Határidõ betartása nélkül, ha szerzõdéskötés közben az utazás elõre nem látható vis major vagy sztrájk következtében korlátozást szenved. A megtakarított költségeket a vendég visszakapja.
 10. Távolságok, méretek
  • A katalógusban megadott távolságok, a lakás méretei stb. becsült adatok, ill. a tulajdonos adatai alapján hozzávetõleges információnak tekintendõk.
 11. Jótállási és együttmûködési kötelezettség
  • A törvényi rendelkezések értelmében a bérlõ köteles együttmûködni az esetleg fellépõ üzemzavar esetén. Különös tekintettel arra, hogy ezt jelenti az utazási irodának. Az egyes meghibásodásokról írásbeli jegyzéket kell készíteni. Jogos panasz esetén a Roaming World Kft képviselõjének egy méltányosan kiszabott határidõt kell adni a hiba elhárítása céljából, már amennyiben az lehetséges. Ha az iroda nem tudja megoldani a problémát, megpróbál Önnek egy másik szálláshelyet biztosítani.
 12. A vendég által okozott kár
  • A nyaralóvendég köteles rendeltetésszerûen használni a szálláshelyet, az általa okozott kárt jelenteni kell az utazási irodának, és adott esetben megtéríteni azt.
 13. Felelõsségkorlátozások
  • A törvénybe foglalt felelõsségünk - mint utazásszervezõ - mindössze a szállásdíj/útiköltség összegére korlátozódik. Ez a korlátozás nem vonatkozik testi sérülésekre.
  • Nem vállalunk felelõsséget azért a kárért, mely a szolgáltatásból, mint idegen szolgáltatás közvetítésébõl ered.
  • Nem vállalunk felelõsséget az elszállítás lebonyolításáért, késésekért, elmaradásokért, a poggyász sérüléséért, vagy elveszéséért.
  • Az utazási okmányokban, számlákban és a katalógusban elõforduló szemmel látható nyomdahibákért, ill. számolási hibákért nem kezeskedünk.
 14. Felelõsség
  • Vállaljuk a gondosság kötelezettségének keretein belül a következõket:
   • az utazás lelkiismeretes elõkészítése
   • a megállapodás szerinti szolgáltatások teljesítése
 15. Utazási biztosítás
  • Az utazás lemondására vonatkozó biztosítást nem tartalmazza a szállásdíj/útiköltség. Javasoljuk, hogy otthon kössenek ilyen jellegû biztosítást.
   • Az egyes rendelkezések hatálytalan mivolta nem jelenti az egész utazási szerzõdés érvénytelenségét. S ez vonatkozik a jelen utazási rendelkezésekre is.
   • Jogilag illetékes a Roaming World Utazási Iroda székhelye.
 16. Adatvédelem
  • Minden személyes adatot, mely a nyaralás lebonyolítása kapcsán rendelkezésünkre áll, csak az ügyfél ügyeinek intézése céljából használunk fel.

 

Tóth József
ügyvezetõ
Roaming World Kft.Google  


       
  Roaming World Kft.
info@roamingworld.hu

magyar | deutsch

MasterCard  VISA  American Express
  H-8646 Balatonfenyves, Vörösmarty u. 10.
Tel.: +36 (85) 460 440 | Fax: +36 (85) 460 433 | fenyves@roamingworld.hu